Niet te stoppen: outsourcing of (regionale) samenwerking

Heeft u uw bedenkingen bij outsourcing? Toch is het niet te stoppen. In de begintijd waren het vooral de banken en multinationals die, veelal om financiële redenen, tot outsourcing van hun ICT-activiteiten overgingen. Nu zien we dit ook snel groeien bij bijvoorbeeld overheden, zorginstellingen en retailorganisaties.

Belangrijkste redenen voor outsourcing
Op heel veel plaatsen wordt er nu verder dan voorheen nagedacht over ‘make or buy’ van ICT. Voorheen waren er vooral financiële redenen bij de keuze voor outsourcing (door verkoop van de ICT-afdeling werden de kwartaalcijfers nog mooier gemaakt), tegenwoordig gelden andere redenen als belangrijkste keuzecriteria.

Omdat er veel druk staat op ICT-afdelingen (met relatief weinig mensen veel bordjes in de lucht houden) vormen argumenten als kwaliteit, kwetsbaarheid, kennis, wendbaarheid en oriëntatie op corebusiness nu veel meer de primaire redenen om voor outsourcing te kiezen. In overheidsland geldt ook dat steeds meer (digitale) dienstverlening 24/7 wordt aangeboden. Echter, hier is de organisatie helemaal niet of nauwelijks op ingericht en kan ze dit niet goed faciliteren.

De markt heeft inmiddels wel geleerd dat het niet persé goedkoper hoeft te zijn om te outsourcen. Om de eerder genoemde redenen is outsourcing echter onverminderd populair. Wat we ook veel zien zijn samenwerkingsverbanden waarbij meerdere gemeenten, zorginstellingen of ministeries gezamenlijk een Shared Service Centrum inrichten. Of een apart bedrijf opzetten om alle back-office processen uit te voeren. Hierbij zijn financiële overwegingen vaak wél van groot belang; immers door kosten te delen vallen de kosten per deelnemende partij lager uit.

Korte termijn
Is er eenmaal een keuze gemaakt voor outsourcing, dan legt dat voor de korte termijn extra druk op de ICT-afdeling. Enerzijds zullen medewerkers hun eigen plan trekken en de organisatie gaan verlaten (omdat zij zich niet kunnen vinden in de keuze), anderzijds moet de ICT-afdeling de bestaande ICT-omgeving (met meestal veel oude systemen/applicaties), de onbewust sterk gegroeide SaaS-omgeving (Software as a Service) in de lucht houden en de transitie naar de nieuwe outsourcingspartner faciliteren. Belangrijke stappen hierbij zijn onder andere:
• De ICT-omgeving en –organisatie gereed maken voor outsourcing.
• Een gedegen en intensief aanbestedingsproces doorlopen (denk hierbij vooral ook alvast na over de mogelijke Retransitie en zorg dat de dossiers op orde zijn!).
• Keuze- en besluitvormingsproces.
• Na contractering (denk aan stevige invulling van contract- en leveranciersmanagement) de feitelijke transitie.
• Regie organisatie opzetten

outsourcing

Dat is nogal wat (en er is nog zoveel meer…). Zo’n project of Transitie kan zomaar één of twee jaar duren. Tijdens de verbouwing moet de winkel ook nog ‘s gewoon open blijven! Dit klinkt als (veel) werk en dat is het ook! 
 
Wilt u weten of en hoe outsourcing bij u van toegevoegde waarde kan zijn en/of wat er bij de transitie komt kijken, neem dan contact op met René van Es (rene.vanes@backfieldgroup.com) of Johan Timmermans (johan.timmermans@backfieldgroup.com).
Zij hebben veel ervaring met dit onderwerp en kunnen u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.


Alle rechten voorbehouden Backfield Group BV © Copyright 2018 | Algemene voorwaarden | Privacy