Van gemeentelijke herindeling tot ontvlechting van een bibliotheekorganisatie, Backfield Group is erbij!

Zo’n project komt niet iedere dag voorbij. Door de gemeentelijke herindeling in Brabant (Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel vormen samen de nieuwe gemeente Meierijstad) houdt de bibliotheekorganisatie ‘De Meierij’ in 2017 op te bestaan. De Meierij is een bibliotheekorganisatie die het bibliotheekwerk voor een aantal gemeenten verzorgt. Echter, enkele van deze gemeenten vallen vanaf 2017 onder de nieuwe gemeente Meierijstad.

Van gemeentelijke herindeling tot ontvlechting van een bibliotheekorganisatie

Omdat nagenoeg alle bibliotheken voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van subsidies, moesten door de gemeentelijke herindeling de subsidiestromen ‘omgelegd’ worden. Dit betekent dat enkele gemeenten die voor het bibliotheekwerk nu onder De Meierij vallen vanaf 2017 onder NOBB vallen; de organisatie die veel bibliotheekwerk verricht in NO-Brabant. Enkele andere gemeenten (onder anderen Vught en Boxtel) hebben voor wat betreft hun bibliotheekwerk ervoor gekozen zich bij de bibliotheek van Den Bosch aan te sluiten.

Wellicht een lastig bestuurlijk en organisatorisch vraagstuk? Dat is het. Vandaar dat de directeur/bestuurder van bibliotheek Den Bosch aan Backfield Group gevraagd heeft om een implementatieplan te schrijven hoe enerzijds de fiscale/juridische/bedrijfskundige liquidatie en bestuurlijke ontvlechting van bibliotheekorganisatie De Meierij het beste kan plaats vinden. En hoe anderzijds de bibliotheken die voor Den Bosch gekozen hebben het beste ‘ingevlochten’ kunnen worden in de organisatie van de bibliotheek Den Bosch.

Tijdens de verbouwing moet ook hier de verkoop gewoon door gaan! Cliënten van de bibliotheek rekenen er natuurlijk op dat zij ‘gewoon’ hun favoriete boeken kunnen lenen en op tijd weer kunnen inleveren. Backfield Group heeft dit implementatieplan geschreven en is inmiddels als projectleider bij de realisatie van dit implementatieplan betrokken. Dit betreft alle bedrijfsvoering aspecten als HRM, ICT, Financiën en Control, Marketing en Communicatie. Daarbovenop zijn er nog een aantal interessante juridisch en fiscale uitdagingen, los van het feit dat medio 2017 alle klantenbestanden netjes gemigreerd en de administraties geconsolideerd moeten zijn. Kortom, een heel mooi en uitdagend project!

Voor meer informatie of vragen: René van Es of Cor de Jong.

library


Alle rechten voorbehouden Backfield Group BV © Copyright 2018 | Algemene voorwaarden | Privacy