Klantencasus: Gemeente Groningen en Backfield Group

outsource2.jpeg

(Door Ward Boersma, contractmanager gemeente Groningen)

Gemeente Groningen bevindt zich op dit moment midden in de aanbesteding van de outsourcing van haar generieke ICT. Daarbij worden hardware, netwerk, werkplekken en het beheer daarvan uitbesteed.

Om de dienstverlening aan de inwoners en aan de eigen medewerkers ook in de toekomst flexibel en innovatief te maken zal de Informatie & Automatiseringsafdeling (I&A) worden omgevormd tot een regieorganisatie. Steeds nadrukkelijker komt daarin de rol van Contractmanagement naar voren. De afdeling Regie heeft voor het professionaliseren van contractmanagement onder andere de hulp ingeroepen van Backfield Group. Met name voor het in kaart brengen van de “interfaces” tussen alle stakeholders en contractmanagement en het benoemen van de verantwoordelijkheden is er door Johan Timmermans en Cor de Jong een serie workshops georganiseerd, waarbij op een open en frisse manier de samenwerking tussen strategisch informatiemanagers, informatieadviseurs (van de business), inkopers, contracteigenaren, architecten, security-officers en contractmanagers is besproken. En waarin ze ook de doorkijk maken naar de rol van de Contractmanagers in een regierol en naar meer strategisch leveranciersmanagement.

De resultaten van deze workshops worden door Backfield Group naar het hoofd Regie (en het managementteam) van I&A teruggekoppeld en ondersteunen daarmee in belangrijke mate de vorming van de nieuwe afdeling Regie.


Alle rechten voorbehouden Backfield Group BV © Copyright 2018 | Algemene voorwaarden | Privacy