De tijd van grote IT-afdelingen lijkt geweest; regie is “hot”

door: René van Es

Als Backfield Group zien we steeds meer dat er naast technologische veranderingen ook organisatorische veranderingen gaande zijn bij IT-afdelingen die zich bezighouden met het beheer van het IT-landschap.

Als we kijken naar de markt dan zien we bijvoorbeeld de sterke opkomst van SaaS (Software as a Service), al dan niet geleverd vanuit een Cloud-omgeving. SaaS is een vorm van het leveren van businessfunctionaliteit, met als grootste verschil ten opzichte van het zelf ontwikkelen van een applicatie, dat de leverancier bepaalt welke functionaliteit hij levert en onder welke voorwaarden. De leverancier heeft vaak vele afnemers en gezamenlijk hebben die invloed op de roadmap die de ontwikkelingen voor de komende jaren beschrijven. Als individuele organisatie heb je dit niet in de hand en heb je relatief weinig invloed.

Daarnaast zien we dat door verregaande digitalisering de inzet van IT en de daarbij benodigde investeringen sterk toenemen. Maar ook de toenemende noodzaak om deze investeringen efficiënt en effectief in te zetten. Dit gebeurt vaak door minder zelf te doen maar door de beste oplossingen als een totaalpakket uit de markt te halen en deze als een “managed service” af te nemen.

Dit bij elkaar brengen van (toenemende) business-behoefte (vraag) en de snelgroeiende functionaliteiten (aanbod) gebeurt in toenemende mate door het vormen van een regieafdeling. Deze afdeling heeft als belangrijkste taak de marktmogelijkheden te koppelen aan de business-behoefte en er op te sturen dat vraag en aanbod in balans zijn.

pexels photo-394377.jpeg


Dit vergt met name naast de traditionele IT-kennis andere competenties van een IT-organisatie. Denk hierbij vooral aan Regievoerders, Contract- en Leveranciersmanagers, Service Delivery Managers en proces- en businessanalisten. In algemene zin vraagt dit ook het nodige over businesskennis en (zelfs) commerciële vaardigheden (je moet vaak meerdere afnemers tevreden zien te houden).

Backfield Group heeft een brede ervaring in het opzetten en leiden van Regieafdelingen, zowel binnen de overheid (lokaal en Rijk, waarin we steeds meer samenwerkingsverbanden zien) als binnen meer commerciële organisaties. Maar ook in het selecteren en coachen van de juiste medewerkers heeft Backfield Group veel ervaring en een groot trackrecord. Voor meer informatie, mail ons.


Alle rechten voorbehouden Backfield Group BV © Copyright 2018 | Algemene voorwaarden | Privacy